Omskuren treåring dog av bedövning [Circumcised three-year-old died from anaesthesia]

News  Aftonbladet (Stockholm, Sweden). Friday, 9 February 2001.

Annika Sohlander


Doctor charged in circumcision death

A doctor today was charged with involuntary manslaughter.
A three-year-old boy died while the doctor was performing a circumcision on him.
The boy is believed to have died from a five times too strong dose of the anaesthetic Ketogan, says Radio Stockholm.

A three-year-old boy in Stockholm was at the doctor's to be circumcised in August 1999. A few hours after the procedure, the boy was dead.

Today I have charged a doctor with involuntary manslaughter because I think that the investigation shows that the doctor gave the little boy too much anaesthetic, says district attorney Eva Regner to Radio Stockholm.


Five times to strong a dose

The drug was a five-times-too-strong dose of the anaesthetic Ketogan. A few hours after the procedure the boy became inert and had trouble breathing and later the same day he died on the way to hospital.

The licensed practitioner was authorized to perform the circumcision and had performed several before. Now the doctor is charged with involuntary manslaughter by district attorney Eva Regner.


The reason was carelessness

It's my opinion that the investigation shows that this has happened out of carelessness. That is, he has made a mistake about the strength of this anaesthetic, says Eva Regner to Radio Stockholm.

In December last year Ingela Thalén, secretary of social security, proposed that whoever performs circumcision must either be a doctor or have a special education and license. Such licenses could then be given for example to Jewish rabbis and Moslem imams.

According to the proposal both parents must agree, and the boy must also give his consent, if he is old enough to understand whatit's all about.


The dose was not too strong

According to Radio Stockholm the doctor has raised objections to the investigation that has been made into the death of the boy and to the conclusions drawn. He does not think that the dose was too strong.

The district court in Stockholm is expected to try the case during the spring.

(translation by Anders Püschel)Original text:


Omskuren treåring dog av bedövning

En läkare ätalades i dag för vållande till annans död.
En 3-årig pojke dog under det att läkaren utförde en omskärelse på honom.
Pojken tros ha döttav en fem gånger för stor dos av bedövningsmedlet Ketogan, uppger Radio Stockholm.

En treårig pojke i Stockholm var på vårdcentralen för att omskäras i augusti 1999. Några timmar efter ingreppet var pojken död.

Jag har i dag åtalat en låkare för vållande till annas död eftersom jag anser att utredningen visar läkaren gett den lille pojken för mycket bedövningsmedel, säger överåklagare Eva Regner till Radio Stockholm.


Fem gånger för hög dos

Medlet var en fem gånger för hög dos av bedövningsmedlet Ketogan. Några timmar efter ingreppet blev pojken slö och fick andningssvårigheter och senare samma dag dog han på väg till sjukhuset. Den legitimerade läkaren hade befogenhet att utföura omskärelsen och hade gjort samma ingrepp flera gångre tidigare. Nu åtalas läkaren för vållande till annans död av chefsåklagare Eva Regner.


Skett av oaktsamhet

Jag anser att utredningen kommit fram till att det här har skett av oaktsamhet. Han har alltså tagit miste på styrkan i det här bedövningsmedlet, säger Eva Regner till Radio Stockholm.

I december förra året lade socialförsäkringsminister Ingela Thalén fram ett förslag om att den som utför omskärelse antingen måste vara läkare eller vara utbildad och ha ett särskilt tillstånd. Sådana tillstånd kan exempelvis ges till judiska rabbiner och muslimskaimamer.

Enligt förslaget måste dessutom båda föräldrarna ge sitt samtycke och så åven pojken, om han är tillråckligt gammal ör att förstå vad det handlar om.


Medicindosen inte för stor

Enligt Radio Stockholm har läkaren haft invändningar mot den utredning som gjorts gällande dödsfallet och de slutsatser som dragits. Han anser inte att medicindosen var för stor.

Stockholms tingsrätt väntas ta upp målet under våren.

Citation:

Back to News 2001 Back to the News 2001 page.


The Circumcision Information and Resource Pages are a not-for-profit educational resource and library. IntactiWiki hosts this website but is not responsible for the content of this site. CIRP makes documents available without charge, for informational purposes only. The contents of this site are not intended to replace the professional medical or legal advice of a licensed practitioner.

Top  © CIRP.org 1996-2024 | Filetree | Please visit our sponsor and host:  External link IntactiWiki.